Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 11.01.2017 r. włączono standardowy sposób logowania do systemu SL2014 z wykorzystaniem platformy ePUAP.