W związku z zakwalifikowaniem do oceny merytorycznej wniosku o  dofinansowanie projektu po pozytywnie rozpatrzonym proteście od wyniku oceny formalnej, zmieniono Listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 279.5 KB)

 

Zobacz wszystkie wyniki naboru