podkarpackie-header

UE header

Zmiana w Programie Polska Wschodnia 2014-2020

Od 14 marca 2017 r. stosowana jest zmieniona wersja Programu Polska Wschodnia (POPW).

W POPW, w rozdziale 8. System koordynacji, wprowadzono fragment, który stanowi, że inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich na terenie miasta wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego nieobjęte Planem Transportowym dla POPW mogą być finansowane w ramach Regionalnych Programów 2014-2020 (RPO). Jednocześnie usunięto zapisy, które stanowiły, że finansowanie z RPO projektów zlokalizowanych w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych będzie dopuszczalne dopiero w przypadku wyczerpania alokacji PI 7b POPW.

Zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zmiany programu w zakresie opisu koordynacji z innymi instrumentami nie należą do elementów podlegających decyzji Komisji Europejskiej. O przyjęciu tego typu zmiany państwo członkowskie jedynie informuje KE.

Program jest dostępny w serwisie Programu Polska WschodniaPrzejdź do serwisu zewnętrznego oraz na Portalu Funduszy EuropejskichPrzejdź do serwisu zewnętrznego.