podkarpackie-header

UE header

Informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów RPO WP

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 14/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego 2 maja 2017 jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z przyjętymi interpretacjami sposobu obliczania terminów, jeżeli koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (w tym przypadku – najbliższy dzień pracy Urzędu).