Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem rozstrzygnięcia protestów.

Zgodnie z Uchwałą nr 324/6835/17 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej po uwzględnieniu protestów od oceny merytorycznej dopuszczającej, do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0496/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu oraz usługi w firmie CNC Innovations Sp. z o. o.”, nr RPPK.01.04.01-18-0625/16 pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań”, nr RPPK.01.04.01-18-0726/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu”, nr RPPK.01.04.01-18-1110/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowej generacji usług opiekuńczych”, nr RPPK.01.04.01-18-1268/16 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FALLKLANDY Stanisław i Edward Fal Spółka Jawna dzięki wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych”, nr RPPK.01.04.01-18-1275/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych produktów – nanobeton i wyrobów budowlanych z nanobetonu, oraz wykonywania jednolitej małej infrastruktury nanobetonu”.

Natomiast projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0348/16 pn. „Uruchomienie innowacyjnych usług obróbki metalu i produkcji narzędzi przemysłowych w oparciu o unikalną technologię elektrodrążenia”, nr RPPK.01.04.01-18-0487/16 pn. „Budowa hali do produkcji okien fasadowych z funkcją oddymiania i uruchomienie produkcji zaawansowanych systemów oddymiania jako wynik prac B+R firmy Czerbud Sp. z o.o.”, nr RPPK.01.04.01-18-0731/16 pn. „Budowa Bike Fitting Center”, nr RPPK.01.04.01-18-0754/16 pn. „Wprowadzenie innowacji produktowej sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy ANTEX II Sp. z o. o.”, nr RPPK.01.04.01-18-0831/16 pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci linii suplementów diety na bazie liofilizowanych form substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego opracowanych podczas prac B+R”, nr RPPK.01.04.01-18-0933/16 pn. „Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci uniwersalnych, zintegrowanych, elektrycznych zespołów napędowych”, nr RPPK.01.04.01-18-0950/16 pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy do prognozowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej z OZE w celu bilansowania handlowego”, nr RPPK.01.04.01-18-1270/16 pn. „Szkło we wnętrzach – nowy produkt szansą na wzrost konkurencyjności firmy KIARA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R”, zostały umieszczone na Liście rezerwowej.

Ponadto, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek rozstrzygnięcia protestów, miejsce na Liście rezerwowej zmieniły następujące projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0035/16 pn. „Innowacyjna usługa pobytowa w obszarze turystyki zrównoważonej”, nr RPPK.01.04.01-18-0072/16 pn. „Rozwój firmy Alkor Sp. J. poprzez wdrożenie TIK w postaci systemu sprzedaży online typu e-comerce B2B z wykorzystaniem platformy przetargowo – licytacyjnej”, nr RPPK.01.04.01-18-0086/16 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R, reengineering i wprowadzenie nowego produktu narzędziem rozwoju konkurencyjnego KROFAM”, nr RPPK.01.04.01-18-0113/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnej usługi z zakresu transmisji i produkcji materiałów multimedialnych w technologii 360 stopni w firmie Toton Show”, nr RPPK.01.04.01-18-0142/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Dohmeyer Construction Sp. z o.o. poprzez innowacyjne kriogeniczne systemy chłodnicze dla lotnictwa i/lub aeronautyki oraz rozwinięcie pozostałej działalności”, nr RPPK.01.04.01-18-0143/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GRANMAR poprzez wdrożenie innowacyjnych usług: projektowania, retuszu i produkcji części dla branży lotniczej oraz robót wykończeniowych dla domów energooszczędnych”, nr RPPK.01.04.01-18-0185/16 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SEFKO-B Sławomir Buszta poprzez wdrożenie biodegradowalnych opakowań z polimerów naturalnych, z dodatkiem nanosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”, nr RPPK.01.04.01-18-0250/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy”, nr RPPK.01.04.01-18-0309/16 pn. „Budowa i wyposażenie Kompleksu Handlowo Usługowego z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów, serwisem opon i warsztatem samochodów osobowych, serwisem opon ciężarowych i sklepem motoryzacyjnym”, nr RPPK.01.04.01-18-0319/16 pn. „Tenis ziemny zdrowym stylem życia dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii”, nr RPPK.01.04.01-18-0332/16 pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci rekuperatorów z modułem o wysokiej sprawności do precyzyjnego nawilżania powietrza”, nr RPPK.01.04.01-18-0412/16 pn. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa usług diagnostyki pojazdów poprzez budowę i wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów”, nr RPPK.01.04.01-18-0420/16 pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy ZPEHS poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej”, nr RPPK.01.04.01-18-0621/16 pn. „Wdrożenie do produkcji nowych, dotychczas nieprodukowanych wielkogabarytowych opakowań z tektury wykonywanych w systemie na żądanie przez F P H ŚRUBRES R. Krauz T. Rzeźnik Sp. j.”, nr RPPK.01.04.01-18-0698/16 pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego przyrządu montażowo - kontrolnego z zaimplementowanymi funkcjami elektronicznej kontroli i poka-yoke”, nr RPPK.01.04.01-18-0755/16 pn. „Wdrożenie produkcji autobusu elektrycznego”, nr RPPK.01.04.01-18-0784/16 pn. „Wdrożenie w Firmie innowacji poprzez świadczenie nowych usług w wyniku zakupu wiertnicy poziomej sterowanej”, nr RPPK.01.04.01-18-0821/16 pn. „Uruchomienie nowoczesnej produkcji włosa króliczego przez Skoczowską Fabrykę Kapeluszy POLKAP S.A w Mielcu”, nr RPPK.01.04.01-18-0829/16 pn. „Dywersyfikacja oferty produktowej firmy poprzez wdrożenie do produkcji narzędzi skrawających do obróbki metali o nowych właściwościach konstrukcyjnych”, nr RPPK.01.04.01-18-0952/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowego profilu działalności – podstawowej stacji kontroli pojazdów”, nr RPPK.01.04.01-18-1068/16 pn. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej mieszanki z materiałów pochodzenia powyburzeniowego z  przeznaczeniem dla betoniarni”, nr RPPK.01.04.01-18-1144/16 pn. „Innowacyjne projektowanie i wykonawstwo lukarn dachowych typu " wole oko" szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy PŁAZA - DACHY”, nr RPPK.01.04.01-18-1145/16 pn. „Dywersyfikacja działalności Kopalni Kruszywa JAROSZ Piotr i Adam Jarosz s.c. poprzez uruchomienie nowych, innowacyjnych usług związanych z budową dróg”, nr RPPK.01.04.01-18-1149/16 pn. „Wzrost konkurencyjności FHUT "JAROSZ", poprzez zakup linii diagnostycznej z innowacyjną technologią do badania pojazdów nietypowych, w tym ponadnormatywnych”, nr RPPK.01.04.01-18-1200/16 pn. „Rozszerzenie oferty firmy TRANSDOM o nowe usługi w zakresie wyważania elementów wirujących oraz regeneracji turbosprężarek dla motoryzacji i lotnictwa”, nr RPPK.01.04.01-18-1201/16 pn. „Dywersyfikacja źródeł przychodów ASPOL Sp. z o.o. poprzez inicjację działalności produkcyjnej”, nr RPPK.01.04.01-18-1216/16 pn. „Wzrost konkurencyjności ART Form s.c. Grzegorz Malak, Józef Para poprzez wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego produktu”, nr RPPK.01.04.01-18-1218/16 pn. „Dywersyfikacja działalności P.P.U.H RYBEXIM Rafał Rybka poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek”.

 

Zobacz wyniki naboru