Trwają prace mające na celu określenie zakresu i obszarów wykorzystania instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W związku z częstym brakiem dostępu przedsiębiorstw do kapitału na inwestycje, w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oprócz bezwzrotnych dotacji będą dostępne również instrumenty finansowe w postaci poręczeń oraz niskooprocentowanych pożyczek.

Zwrotne instrumenty finansowe w latach 2014-2020 będzie można przeznaczać głównie na wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).