podkarpackie-header

UE

Baza Usług Rozwojowych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowane jest Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Ukierunkowane ono jest na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zaproponowana forma wsparcia jest odmienna od dotychczas dostępnych – opiera się na systemie popytowym. W celu stworzenia systemu popytowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR), z której przedsiębiorca sam wybiera, w jakim kierunku chce kształcić siebie lub swoich pracowników.

Co to jest usługa rozwojowa?

Usługa rozwojowa to szkolenie, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching, egzamin.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych,

kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

 

BUR daje dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich oferty:

 • każdy zainteresowany może w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję dopasowaną do swoich potrzeb;
 • usługi w Bazie są publikowane w porządku chronologicznym i tematycznym – dostępna jest również wyszukiwarka usług, za pomocą której można odnaleźć oferty dostosowane do specyficznych wymagań;
 • możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę" – odpowiadającej konkretnym potrzebom w sposób bezpośredni;
 • opis usług jest standaryzowany, dzięki czemu można porównać usługi pod kątem programu, sposobu realizacji, lokalizacji czy ceny i wybrać najlepszą ofertę;
 • szansa oceny usług i zapoznania się z ocenami innych.

Jakie korzyści uzyskuje firma, która posiada wpis do BUR?

 • Większa konkurencyjność – oferta dociera do większej liczby potencjalnych klientów.
 • Szansa na sukces finansowy – możliwość realizacji usług rozwojowych dofinansowanych z EFS na terenie całego kraju.
 • Bezpłatna reklama o ogólnopolskim zasięgu.
 • Wiedza - dostęp do opinii klientów na temat usług własnych i konkurencji.
 • Ograniczenie formalności związanych z dofinansowaniem.
 • Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych jest zupełnie darmowa.

Jaka jest oferta dla przedsiębiorcy?

W celu ułatwienia dostępu do wsparcia województwo podkarpackie podzielono na 4 subregiony:

 • Subregion „SR” – powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski;
 • Subregion „SK” – powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski;
 • Subregion „SP”- powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski;
 • Subregion „ST” – powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

 

 • Przedsiębiorca zgłasza się do Operatora w swoim subregionie.
 • Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju wsparcia i wybiera usługę.
 • Otrzymuje zwrot części kosztów, które poniósł:
Wielkość przedsiębiorstwa MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Kwota dofinansowania na firmę 8 400,00 zł 18 000,00 zł 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania na pracownika 4 200,00 zł 3 600,00 zł 3 000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania 70 % 60 % 50 %
 • Możliwe jest zwiększenie dofinansowania o 10 %, jeżeli osoba korzystająca z usługi jest w wieku 50 +, posiada niskie kwalifikacje lub usługa kończy się nabyciem (lub potwierdzeniem) kwalifikacji,
 • Wsparcie jest pomocą de minimis lub pomocą publiczną.

 

31 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozstrzygnął konkurs na projekty w ramach Działania 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, w których wybrano Operatorów świadczących usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

 • Subregion „SR” – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Fryderyka Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17/ 86 76 226, 17/ 86 76 224.
 • Subregion „SK” – Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, 13/ 43 695 90 wew. 37; 13/ 43 234 47 wew. 37.
 • Subregion „ST” – Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15/ 814 91 90.

 

Do pobrania

Baza Usług Rozwojowych dla osób fizycznych (pdf, 79.79 KB)

Baza Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców (pdf, 81.44 KB)

Baza Usług Rozwojowych dla firm szkoleniowych (pdf, 83.54 KB)

Prezentacja (1.08 MB)

Baza usług rozwojowych - wszystko o Funduszach Europejskich