Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 27 marca 2018 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że 27 marca 2018 r. uchwałą Nr 413/8619/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

 

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 marca 2018 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 339.98 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 27 marca 2018 r.

 

Wersje archiwalne z 2018 roku:

 

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 lutego 2018 r. (PDF, 5.13 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 291.21 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 20 lutego 2018 r.

 

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 stycznia 2018 r. (PDF, 5.22 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 281.53 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 23.01.2018 r. do 19.02.2018 r.

 

Wersje archiwalne z 2017 roku:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 12 grudnia 2017 r. (PDF, 5.11 MB)Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 332.21 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 12.12.2017 r. do 22.01.2018 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 28 listopada 2017 r. (PDF, 5.13 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 224.04 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 28.11.2017 r. do 11.12.2017 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 października 2017 r. (PDF, 5.23 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 323.63 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 17.10.2017 r. do 27.11.2017 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 września 2017 r. (PDF, 5.25 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 323.63 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 26.09.2017 r. do 16.10.2017 r.

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.12 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 29.08.2017 r. do 25.09.2017 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 8 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.07 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 09.08.2017 do 28.08.2017 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 1 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.18 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 02.08.2017 do 08.08.2017 r.

 

8.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 czerwca 2017 r. (PDF, 5.18 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 341.65 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 28.06.2017 do 1 sierpnia 2017 r.

 

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 maja 2017 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 229.31 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 26.05.2017 do 27.06.2017

 

10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 18 kwietnia 2017 r. (PDF, 5.12 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 232.05 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 18.04.2017 do 25.05.2017

 

11. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 14 marca 2017 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 334.11 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 14.03.2017 do 17.04.2017

 

12. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 7 lutego 2017 r. (PDF, 5.07 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 294.51 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 07.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

 

13. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 stycznia 2017 r. (PDF, 5.03 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 230.81 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 17.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

 

Wersje archiwalne z 2016 roku

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 grudnia 2016 r. (PDF, 5.08 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 20.12.2016 do 16.01.2017 r.

 

2. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 22 listopada 2016 r. (PDF, 5.12 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 22.11.2016 do 19.12.2016

 

3. SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 z 4 października 2016 r. (PDF, 5.04 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 04.10.2016 do 21.11.2016

 

4. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 30 sierpnia 2016 r. (PDF 5,02 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 30.08.2016 do 03.10.2016

 

5. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 12 lipca 2016 r. (PDF 4,26 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 12.07.2016 do 29.08.2016

 

6. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 28 czerwca 2016 r. (PDF 4,27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 11.07.2016

 

7. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 2 czerwca 2016 r. (PDF 4,31 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 27.06.2016 r.


8. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 13 kwietnia 2016 r. (PDF, 4.27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 13.04.2016 do 01.06.2016

 

9. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 17 lutego 2016 r. (PDF, 4,25 MB)

Uchwała Nr 147 / 3108 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego (PDF, 739 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od: 17.02.2016 do: 12.04.2016