Materiały ze szkolenia nt. Kwalifikowalność wydatków EFRR w kontekście ogłoszonych lub planowanych naborów, które odbyło się 23 października 2017 r.

Do pobrania:

Prezentacja nt. Kwalifikowalność wydatków EFRR w kontekście ogłoszonych lub planowanych naborów (PDF, 605.79 KB)

Taryfikator kotekt finansowych dla wybranych kategorii nieprawidłowości indywidualnych (PDF, 216.25 KB)