Materiały ze szkolenia dla beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R, które odbyło się 25 października 2017 r.

Do pobrania:

Prezentacja dotycząca umowy o dofinasowanie projektu (PDF, 1.86 MB)

Prezentacja dotycząca wniosku o płatność (PDF, 1.88 MB)

Prezentacja dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych (PDF, 4.23 MB