Poznaj projekty

Poznaj projekty realizowanie w Województwie Podkarpackim

Mapa dotacji

Przejdź do serwisu, w którym sprawdzisz wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Obecnie zobaczysz tutaj listę wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

mapa dotacji 1lista rpo 1pozakonkursowe-1