Harmonogram naborów wniosków na rok 2018

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

 

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 708.93 KB)

Opis zmian (pdf, 298.72 KB)

Wersja obowiązująca od 29 maja 2018 r.

 

Wersje archiwalne:

1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 690.8 KB)

Opis zmian (pdf, 299.12 KB)

Wersja obowiązująca od 27.02.2018 r. do 28.05.2018 r.

2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (pdf, 675.18 KB)

 Wersja obowiązująca od 30.11.2017 r. do 26.02.2018 r.

 

Odstąpienie od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK został zaplanowany na czerwiec 2018 r.

Odstępuje się od przeprowadzenia naboru wniosków w wyżej wskazanym terminie ze względu na trwające prace mające na celu opracowanie optymalnego trybu wdrażania dla wskazanego typu projektu. 

Informacja o nowym terminie naboru zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wniosków wramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wniosków wramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ujętego w Harmonogramie naborów wniosków odofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o zmianie terminu naboru wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 7.1 zaplanowano na miesiąc luty 2018 r.

Brak możliwości przeprowadzenia ww. naboru wniosków w zaplanowanym terminie wynika z konieczności uwzględnienia w regulaminie konkursu zmian związanych zwejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć zudziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wobszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W związku z tym, termin przeprowadzenia ww. naboru został przesunięty na miesiąc marzec 2018 r.