Poniżej zamieszczone zostało Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach X osi priorytetowej Pomoc techniczna.

Wersja obowiązująca od 10 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 10 maja 2017 r. (PDF, 4.63 MB)

 Zarządzenie nr 17/2017 - wersja edytowalna (DOCX, 108.57 KB)

Wersje archiwalne

  • Wersja obowiązująca: od 9.05.2016 r. do 9.05.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 9 maja 2016 r.

(PDF 3.43 MB)

Zarzadzenie nr 35/2016 - wersja edytowalna

(DOCX 107 KB)

  • Wersja archiwalna obowiązujaca do 8 maja 2016 r.

 Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tyś. euro

(PDF 3.32 MB)