podkarpackie-header

UE

Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą.

Poszczególne zakładki, które dotyczą osi priorytetowych II-VI zawierają odpowiedzi i interpretacje udzielane wnioskodawcom przez Departament Wrdrażania Projektów Infrastrukturalnych.