Uprzejmie informujemy, iż jedenaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 13 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 2 października 2017 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (stan wg. dnia 30.09.2017 r.)

2. Informacja nt. procesu renegocjacji RPO WP 2014-2020

3. Przegląd Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020 (sprawozdanie z postępów realizacji)

4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR

5. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020

6. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie ogólnych kryteriów formalnych, merytorycznych oraz kryteriów negocjacyjnych dla projektów konkursowych w ramach Osi: VII, VIII, IX RPO WP 2014-2020

7. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie oraz 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

8. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Działanie 9.4 konkurs „pilotażowy” edycja II)

9. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie zmiany zapisów Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020