Uprzejmie informujemy, iż dwunaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 11 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna im. płk. Łukasza Cieplińskiego – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30 listopada 2017 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacje z posiedzenia:

  1. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR.
  2. Kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.
  3. Odniesienie do zgłoszonej uwagi w zakresie kryteriów ogólnych formalnych dla projektów konkursowych, pozakonkursowych i realizowanych w formule ZIT w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020.
  4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
  5. Zmiana kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 i 8.4. Kryteria dla Działania 8.3 – usługi zdrowotne (typy projektów 2 i 5) VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna.
  6. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
  7. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (wg stanu na dzień 03.12.2017 r.).
  8. Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.
  9. Warunki udostępniania zakupionego taboru kolejowego na potrzeby województwa w ramach RPO WP 2014-2020.
  10. Informacja nt. „czasowych nadkontraktacji” dotychczas dokonanych na działaniach/poddziałaniach w ramach limitów środków EFRR.