Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.03.00-IZ-18-007/17 działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.

 

Zobacz wyniki naboru