Drukuj
Kategoria: Wyniki naborów
Odsłony: 2463

 

Informacja z 23 lutego 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 (BUR) (pdf, 310.6 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (pdf, 253.49 KB)

 

Informacja z 15 lutego 2018r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (pdf, 308.6 KB)

 

Informacja z 22 stycznia 2018 r.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (pdf, 232.59 KB)