Szanowni Państwo!

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości został zaplanowany na II kwartał 2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie w planowanym terminie nie został zrealizowany z uwagi na trwające konsultacje dotyczące kwestii występowania pomocy publicznej w tego typu projektach.

Mając na względzie powyższe ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie planowane jest w miesiącu czerwcu 2017 roku (rozpoczęcie naboru - lipiec 2017 r.), niezwłocznie po uzyskaniu interpretacji z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.