Ciekawe wystąpienia, dyskusje i rozmowy – nie zabrakło ich podczas konferencji Catching Up Regions. Konferencja, która odbyła się 31 maja była poświęcona efektom realizacji na terenie województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego inicjatywy Lagging Regions.

Konferencja odbyła się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Było to duże, międzynarodowe wydarzenie skupiające przedstawicieli m.in. Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Ministerstw Rozwoju i Finansów, władz wojewódzkich i samorządowych, spółek skarbu Państwa, klastrów przedsiębiorczości, stowarzyszeń, parków naukowo-technologicznych, władz uczelni oraz wielu innych zarówno z Polski, jak i spoza jej granic, zaangażowanych w realizację bądź nadzór nad inicjatywą.

Konferencja obejmowała prezentację i ocenę wyników „Lagging Regions - Inicjatywy na rzecz regionów słabiej rozwiniętych”, którą Dyrekcja Generalna intensywnie wdrażała w ciągu ostatniego roku we współpracy z Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju w dwóch województwach południowo-wschodniej Polski – podkarpackim i świętokrzyskim. Konferencja była pewnego rodzaju podsumowaniem wspólnej pracy nad planami zagospodarowania przestrzennego, poprawą działalności B+R na Podkarpaciu, rozwojem przedsiębiorczości, czy wdrażaniem instrumentów finansowych. Rezultatem prowadzonych działań jest m.in. planowanie powołania Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na naszym profilu Google+.