Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z przyjętymi interpretacjami sposobu obliczania terminów, jeżeli koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (w tym przypadku – najbliższy dzień pracy Urzędu).