Informacja z 5 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF, 576.19 KB)

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.
Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 29 grudnia br., co oznacza, że informacja o wynikach oceny powinna zostać opublikowana na początku stycznia 2018 roku.

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 10 dni roboczych.

Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, które charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania. Ponadto w znacznej liczbie przedstawionych uzupełnień pojawiły się złożone do rozstrzygnięcia kwestie, które wymagają uzyskania interpretacji i analizy szczególnie skomplikowanych przypadków.

 

Informacja z 22 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.

Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej. Ponadto oceniane projekty charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania.

 

Informacja z 4 sierpnia 2017r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Lista wniosków (PDF, 718.45 KB)

Informacja z 20 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że wydłużeniu uległa procedura weryfikacji technicznej wniosków. W ramach przedmiotowego konkursu złożono 495 projektów. Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy Wnioskodawcy odbierają pisma zawierające uwagi z dość dużym opóźnieniem, co powoduje iż uzupełnienia dotyczące weryfikacji technicznej wciąż wpływają. Biorąc pod uwagę powyższe przewidywany termin zakończenia weryfikacji technicznej dla Działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny to 26 lipca br.

 

Informacja z 5 czerwca 2017 r.

Lista wniosków złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnyc RPO WP 2014 -2020 (PDF, 781.03 KB)