Informacja z dnia 10.01.2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację o zmianach na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje edycja II RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17) zgodnie z Uchwałą Nr 388/8130/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2018 roku.

 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-005/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typu projektu Bony na innowacje edycja II RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 149KB)

 

Informacja z dnia 04.10.2017 r.

Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie RPPK.01.02.00-IZ.00-18-005/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu „Bony na innowacje”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPPK.01.02.00-IZ.00-18-005/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 431 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w terminie od dnia 31.03.2017 r. do dnia 25.04.2017 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania Przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje, RPO WP na lata 2014-2020
. (PDF 116 KB)


Informacja z dnia 25.09.2017 r.
 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wynikach oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-005/17.

Informacja dotycząca zakończonej oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinasowanie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17). (PDF 191 KB)