Informacja z 29 marca 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 231.62 KB)

 

Informacja z 27 marca 2018 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 133.56 KB)

 

Informacja z 6 marca 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 335.98 KB)

 

Informacja z 26 stycznia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 25.01.2018 r. (pdf, 422.94 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 17 stycznia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 16.01.2018 r. (pdf, 422.55 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 5 stycznia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 03.01.2018 r. (pdf, 447.73 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż wydłużono termin zakończenia negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 31 lipca 2017 r. konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Informacja z 27 grudnia 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 22.12.2017 r. (pdf, 445.28 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 20 grudnia 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 18.12.2017 r.

IOK na bieżąco będzie aktualizował ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczejLista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji   (pdf, 422.4 KB)

 

Informacja z 23 października 2017 r.

W związku z pozytywnie zweryfikowanymi pod względem spełnienia wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów, które podlegały uzupełnieniu w zakresie braków formalnych i/lub oczywistych omyłek, zmieniono Listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 271.9 KB)

 

Informacja z 12 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przekazuje informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  (pdf, 267.64 KB)