Informacja z 7 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (pdf, 545.83 KB)

 

Informacja z 28 listopada 2017 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej po uzupełnieniach braków formalnych Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-017-17 (pdf, 449.83 KB)

 

Informacja z 26 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (pdf, 455.4 KB)