Informacja z 18 stycznia 2018 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 394.1 KB)

 

Informacja z 22 grudnia 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 329.49 KB)

 

Informacja z 28 listopada 2017 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 405.55 KB)

 

Informacja z 10 listopada 2017 r.

W związku z pozytywnie zweryfikowanymi pod względem spełnienia wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów, które podlegały uzupełnieniu w zakresie braków formalnych i/lub oczywistych omyłek, zmieniono Listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 244.75 KB)

 

Informacja z 26 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 241.31 KB)