Informacja z dnia 22.11.2017 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektu wybranego do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17).

Projekt wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze pozakonkursowym RPPK.01.03.00-IZ.00-18-007/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 94 KB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w trybie pozakonkursowym nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 66 KB)

 

 

 

Informacja z dnia 16.11.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku w ramach konkursu nr RPPK.01.03.00-IZ-18-007/17 działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.

 

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17 (PDF 77 KB)

 

Informacja z dnia 13.11.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.03.00-IZ-18-007/17 działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.03.00-IZ-18-007/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB. (PDF 81 KB)