Informacja w sprawie Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018-17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF, 375.09 KB)