Informacja z 17 lipca 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Lista wniosków (PDF, 263.35 KB)

Informacja z 14 czerwca 2018 r.

Informacja na temat wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, konkurs nr   RPPK.03.02.00-IZ-00-18-003/18

Lista wniosków (PDF 147 KB)

Informacja z 13 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach konkursu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

W ramach konkursu do działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia złożono 32 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 71,152 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 91,142  mln zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 30 mln zł.

Lista złożonych wniosków (pdf, 237.27 KB)