Informacja z 14 czerwca 2018 r.

Z uwagi na przedłużający się proces oceny się proces oceny wniosków o dofinansowanie oraz negocjacji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 do dnia 29.06.2018 r.

 

Informacja z 21 maja 2018 r.

Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 18.05.2018 r. (pdf, 249.64 KB)

 

Informacja z 30 kwietnia 2018 r.

W związku z omyłką pisarską, zmieniono Listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 nr Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 27.04.2018 r. - stan na dzień 27.04.2018 r. (pdf, 249.13 KB)

 

Informacja z  26 kwietnia 2018 r.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 179.63 KB)