Informacja z 16 maja 2018 r. 

Informacja w sprawie Listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem  spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 Działanie  9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 165.84 KB)