Informacja z 12 czerwca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (pdf, 392.02 KB)

 

Informacja z 16 maja 2018 r. 

Informacja w sprawie Listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem  spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 Działanie  9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 165.84 KB)