Informacja z dnia 05.07.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych(PDF 83 KB)