Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Roczne Spotkanie Przeglądowe z Komisją Europejską odbywa się co roku w innym miejscu. Tym razem, przedstawiciele Unii Europejskiej wraz z reprezentacją polskiego Ministerstwa oraz poszczególnych województw przyjechali na Podkarpacie. Na miejsce spotkania wybrano Muzeum Zamek w Łańcucie. W tej pięknej scenerii poruszano tematy związane z wdrażaniem Funduszy Europejskich w Polsce. W spotkaniu udział wzięło ponad sto osób, w tym 18 osób bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Wśród nich Erich Unterwurzacher dyr.  Generalnej Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Polską delegację reprezentowali ministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.

Spotkanie roczne to cykliczny, coroczny moment intensywnego dialogu między Komisją Europejską i podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów programów perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie ma  na celu podsumowanie stanu wdrażania funduszy europejskich przez rząd i urzędy marszałkowskie w 2016 roku.

Goście spędzili na Podkarpaciu dwa dni. Był to przede wszystkim czas rozmów o postępach w zakresie wypełnienia ram wykonania, tempie wykorzystywania środków unijnych, przyznanych regionom w ramach perspektywy na lata 2014-2020, o barierach i problemach wpływających na stan realizacji programów.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że do chwili obecnej w ramach ogłoszonych naborów Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie udostępniły 72% alokacji.

Poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie obejmują 78% alokacji, rozdysponowano 45% alokacji we wnioskach zatwierdzonych o dofinansowanie, zakontraktowano 41% alokacji RPO WP, zatwierdzone wnioski o płatność obejmują 5% alokacji – taką statystykę przedstawił podczas swojego wystąpienia gospodarz województwa podkarpackiego.

Podczas drugiego dnia pobytu, goście  Komisji Europejskiej odwiedzili m.in. firmę Linetech oraz Centrum Wystawienniczo – Kongresowe  w Jasionce. W obu tych miejscach wizytujący zostali zapoznani z projektami unijnymi, zrealizowanymi przez te instytucje.

Uczestnicy rocznego Spotkania Przeglądowego z Komisją Europejską

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS