Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok na listopad br.

Zgodnie z kryteriami dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, na etapie oceny formalnej badana będzie zgodność projektu z zapisami programu rewitalizacji znajdującego się w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.

Obecnie nie jest możliwe określenie daty zakończenia weryfikacji wszystkich programów rewitalizacji, ponieważ uzależnione jest to od czasu w jakim gmina będzie korygowała program rewitalizacji. Wymaga przy tym podkreślenia, że ogłoszenie naboru w pierwotnie zaplanowanym terminie uniemożliwiłoby znacznej części gmin ubieganie się o dofinansowanie ich projektów w konkursie.

W związku z powyższym, jak również w odpowiedzi na prośby wnioskodawców, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przełożeniu przedmiotowego naboru na rok 2018.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS