Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanego na październik 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Niniejsza decyzja wynika z nikłego zainteresowania Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, wcześniej ogłaszanymi naborami w ramach ww. Działania.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru w ramach działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wymaga przy tym podkreślenia, że jednostki pomocy społecznej będą mogły aplikować o środki na ten sam typ projektu w ramach Działania 8.1 w planowanych konkursach.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS