Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Przypominamy, że nabory wniosków w ramach poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa kończą się 14 listopada br. (wtorek).

Do godziny 15:30 w tym dniu należy wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020 oraz złożyć fizycznie 2 egzemplarze wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 9 (parter).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowych wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego.

Uwaga: system informatyczny nie daje możliwości złożenia / zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatni dzień naboru.

Uwaga:

Należy pamiętać, aby wypełniając wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2010 wybrać odpowiedni nabór:

  • dla konkursu ogólnego – nr naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17,
  • dla konkursu dedykowanego dla MOF – nr naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-004/17.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS