Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W ramach działania 7.5 RPO WP 2014-20 (PI 8v) wsparciem mogą zostać objęte mikro, małe średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i ich pracownicy. Zgodnie z zapisami RPO WP cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego został określony jako „podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników”. Zgodnie z powyższym wsparcie umożliwia zmniejszenie luki kompetencyjnej, co poprzez lepsze pełnienie powierzonych pracownikom obowiązków wpływa bezpośrednio na poprawę pozycji konkurencyjnej podkarpackich przedsiębiorstw. W ramach działania 7.5 realizowany jest typ projektu „wsparcie na realizację usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa”. Diagnoza ta, realizowana w postaci doradztwa, może dotyczyć wyłącznie weryfikacji luk kompetencyjnych oraz potencjałów rozwojowych zasobów ludzkich w ramach przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach działania w postaci doradztwa może być realizowana wyłącznie w aspekcie weryfikacji potrzeb rozwojowych pracowników. Diagnoza może być realizowana zarówno poprzez Bazę Usług Rozwojowych jak i przez Operatora.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS