Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Władze województwa podkarpackiego od kilkunastu lat przeznaczają środki z budżetu województwa i przygotowują duże projekty stypendialne finansowane ze środków unijnych. Wspierają tym samym finansowo młodzież wykazującą uzdolnienia, zwłaszcza w zakresie przedmiotów, z których wiedza pozwoli w przyszłości wykonywać zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu.

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego realizuje kilka programów stypendialnych dla uczniów, studentów i sportowców. Na ten cel rokrocznie przeznacza niebagatelną kwotę, bo ok. 4,5 mln. zł, a wsparcie to trafia do ok. 1300 młodych mieszkańców Podkarpacia – uczniów, słuchaczy, studentów i sportowców.

W dniu 22 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego już po raz drugi przyznał stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stypendia zostały przydzielone w ramach dwóch projektów unijnych:

  1. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 (projekt skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i znajdujących się niekorzystnej sytuacji materialnej). Całkowita wartość projektu: ponad 2,5 mln. zł.
  2. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 (projekt skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych kształcących się w  ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i znajdujących się niekorzystnej sytuacji materialnej). Całkowita wartość projektu: ponad 1,6 mln. zł.

W tym roku szkolnym stypendia trafią do 975 młodych ludzi, w tym do 590 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 385 uczniów szkół zawodowych. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c dla każdego stypendysty i stypendystki.

W ubiegłym roku szkolnym, z podobnych programów stypendialnych skorzystało 900 zdolnych uczniów z regionu.

Uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, ubiegający się o wsparcie, musieli spełnić szereg kryteriów, dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych. Priorytetowym celem obydwu projektów jest indywidualizacja procesu nauczania poprzez opracowanie dla każdego z uczniów planu jego rozwoju edukacyjnego.

Przyznane stypendia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS