Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W związku z obowiązkiem w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymywanych przez beneficjentów w przypadku, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, tj.

  • w projektach, w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po cenie niższej niż rynkowa,
  • w projektach partnerskich, w których następuje wzajemne przeniesienie własności wartości niematerialnych i prawnych lub produktów nabytych bądź wytworzonych w ramach projektu pomiędzy partnerami uczestniczącymi w jego realizacji,
  • w projektach dotyczących wsparcia odnawialnych źródeł energii, realizowanych
    w schemacie, w którym beneficjent (jst) nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup i instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (mieszkańców danej jst),

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedstawia przekazany przez Ministerstwo Rozwoju przykład rozliczeń podatku od towarów i usług przez beneficjenta projektu unijnego i ostatecznego odbiorcy, w sytuacji, gdy ma miejsce tzw. dopłata do ceny. Schemat znajdzie zastosowanie we wszystkich przypadkach opisanych powyżej. Został on uzgodniony z Ministerstwem Finansów pod kątem zgodności
z przepisami krajowymi i unijnymi.

 

Przykład rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w projektach UE dot. usług doradczych (pdf, 637.77 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS