Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Powstała strona internetowa poświęcona inicjatywie Catching - up Regions Initiative. Na portalu będzie można znaleźć informacje o aktualnych działaniach prowadzonych w ramach inicjatywy, jak również poznać podstawowe cele i dokumenty związane z jej wdrażaniem.

Catching – up Regions

W Polsce inicjatywa wdrażana jest przez Komisję Europejską, Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju. Odbyły się już dwie edycje inicjatywy, planowane są również kolejne.

To przedsięwzięcie zainicjowane w 2016 r przez Komisję Europejską miało na celu identyfikację  czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Polska i Rumunia zostały pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej tej inicjatywy - województwa podkarpackie i świętokrzyskie w Polsce.

Wszystkie projekty realizowane w ramach Catching - up Regions Initiative mają dwa moduły: analityczny i doradczo – wdrożeniowy.

W pierwszą edycję zaangażowane były województwa: podkarpackie i świętokrzyskie, obejmowała ona następujące obszary: kształcenie i szkolenie zawodowe, współpraca badawczo – rozwojowa między nauką i biznesem – transfer technologii (Podkarpackie Centrum Innowacji), aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości, popytowy system świadczenia usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie rejestracji spółek oraz wojewódzkie instrumenty finansowe.

Obecnie realizowana jest druga edycja inicjatywy, w której udział biorą także województwa małopolskie, śląskie i lubelskie, a wspierane płaszczyzny to: transfer technologii (ciąg dalszy prac nad Podkarpackim Centrum Innowacji), planowanie przestrzenne, efektywność energetyczna domów jednorodzinnych oraz inspekcję żywności.

Skarbnica wiedzy o inicjatywie

Link do strony na Portalu Funduszy EuropejskichPrzejdź do serwisu zewnętrznego

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony i bieżącego śledzenia aktualizacji informacji, jak również do korzystania z doświadczeń i efektów wypracowanych ze współpracy z Bankiem Światowym.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS