Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie będą miały na celu przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Obejmuje zarówno europejskie miasta, jak i pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy.

Co będzie się działo w 2018 roku?

Europejski rok ma pozwolić wszystkim lepiej poznać dziedzictwo kulturowe i lepiej z niego korzystać. Wszyscy obywatele mogą wziąć udział w wydarzeniach, które będą odbywać się w całej Europie i które mają na celu zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w tematykę dziedzictwa kulturowego.

W całej Europie odbywać się będą mniejsze i większe imprezy. Na stronie obchodówPrzejdź do serwisu zewnętrznego znajdziesz informacje o wydarzeniach odbywających się zarówno na terenie całej Europy, jak i w naszym kraju.

Zgłoś udział swojego projektu

Aby zarejestrować swój projekt (obiekt/wydarzenie obecnie odbywające się w obiekcie) wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej dotyczącej wydarzeń Europejskiego Roku Dziedzictwa KulturowegoPrzejdź do serwisu zewnętrznego - prowadzonej przez KE – dyrekcję ds. Edukacji i Kultury ( DG EAC) lub odpowiedniku strony w języku polskimPrzejdź do serwisu zewnętrznego.

Uwaga! Ta możliwość otwarta jest nie tylko dla projektów z obecnej perspektywy, ale również z poprzednich okresów programowania, które są nadal otwarte dla odwiedzających.

Więcej informacji na stronie: https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_plPrzejdź do serwisu zewnętrznego

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS