Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Z dniem 12 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 438/9163/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonana została aktualizacja obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o szkolenia pn:

  1. Pomoc publiczna,
  2. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w zakresie EFS pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Uprzejmie informujmy, że szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS dotyczą kandydatów na ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 tylko i wyłącznie w dziedzinach dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS