Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „ Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.

Celem Projektu jest rozwój MŚP z województwa podkarpackiego poprzez zapewnienie im dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych z wykorzystaniem utworzonej w ramach projektu elektronicznej platformy, na której zostaną zsieciowane instytucje otoczenia biznesu, dostawcy usług rozwojowych oraz odbiorcy wsparcia – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego.

W związku z realizacją wspomnianego projektu, Administrator Platformy, czyli Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zapraszają MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO do REJESTRACJI jako ODBIORCÓW WSPARCIA w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Zarejestrowane MŚP będą uprawnione do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu i uzyskanie refundacji za te usługi.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych, jakie muszą spełnić MŚP, a także zasady prowadzenia Naboru znajdują na stronie internetowej: www.ppwb.plPrzejdź do serwisu zewnętrznego

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów:

17/ 8661 286, 17/ 8661 245, 17/ 8661 292, 17/ 8661 425, 17/ 8661 460.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS