Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 13 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 453/9474/18 wyraził zgodę na zmianę zmiany uchwały 420/8763/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji Konkursu dotacji  na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego z późn. zm., w zakresie zmiany terminu składania wniosków.

Zgodnie z ww. uchwałą w Regulaminie konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego w następującym zakresie zmienia się punkt 11.1, który otrzymuje brzmienie:

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły: od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru), do dnia 3 sierpnia 2018 r. (ostatni dzień konkursu dotacji – dzień zakończenia naboru).

Pozostałe zapisy Regulaminu nie uległy zmianie.

 

Zobacz więcej:

III edycja Konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS