Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Na wniosek beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE, zgłaszających wątpliwości w zakresie poprawności przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybach pozaustawowych (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wzory list sprawdzających, aby ułatwić wnioskodawcom i beneficjentom przygotowanie i przeprowadzenie właściwej procedury.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca zachęca do zapoznania się z dokumentami, celem autokontroli, co pozwoli na uniknięcie podstawowych błędów związanych z udzielaniem zamówień w ramach RPO WP 2014-2020.

Lista sprawdzająca nr 1 do zamówień o wartości powyżej 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie (pdf, 211.7 KB)

Lista sprawdzająca nr 2 dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto (pdf, 238.29 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS