Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

To już dziesiąty zamknięty program regionalny. Wcześniej Komisja Europejska dokonała wypłat końcowych za programy województw : opolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego. Do tej pory z tytułu rozliczenia programów do Polski trafiła kwota prawie 551 mln euro (550 877 746,40 euro).

Na rozliczenie wciąż czekają programy sześciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Oczekiwana kwota wypłat z tytułu rozliczenia pozostałych 6 regionalnych programów operacyjnych to ponad 313 mln euro.

Z tytułu płatności końcowej do Polski wpłynęło prawie 60 mln euro – przekazana przez Komisję Europejską 6 sierpnia br. kwota wyniosła 59 939 347,85 euro. Wypłata środków z Komisji oznacza, że w pełni wykorzystano wszystkie dostępne w programie środki. Władze regionu mogą teraz w pełni skoncentrować się na realizacji obecnej i przygotowaniach do kolejnej unijnej perspektywy finansowej.

Efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (wkład UE – 1,2 mld EUR) to:

  • 996 projekty wspierające przedsiębiorców i 3 676 nowe miejsca pracy we wspartych przedsiębiorstwach, np. Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T;
  • 52 umowy na projekty wspierające wzrost potencjału innowacyjnego w regionie, np. 12 projektów kluczowych Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania;
  • 80 km nowych dróg i ponad 1 030 km przebudowanych dróg, np. Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli;
  • zakupiono 81 pojazdów komunikacji miejskiej, np. Uruchomienie nowych linii komunikacyjnych na obszarze wiejskim oraz zakup nowoczesnego taboru i infrastruktury technicznej w Stalowej Woli;
  • 759,28 km wybudowanej sieci wodociągowej i 197 204 osoby podłączone do sieci, np. Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej;
  • zakupiono 185 wozów pożarniczych, np. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia;
  • zmodernizowano 28 zakładów opieki zdrowotnej, przebudowano i doposażono 33 instytucje ochrony zdrowia, np. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie;
  • przebudowano 26 i zmodernizowano 44 obiekty dziedzictwa kulturowego, np. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie;
  • wybudowano 53 i przebudowano 12 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, np. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu;

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS