Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Z powodzeniem możemy mówić już o widocznych efektach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Mamy już 642 zakończone projekty na kwotę wkładu UE 811 mln PLN, a 1478 projektów jest w trakcie realizacji. We wszystkich obszarach wsparcia widoczne są pozytywne zmiany, które zmieniają oblicze naszego regionu.

Efekty realizacji projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego mogli obejrzeć przedstawiciele Komisji Europejskiej – Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Julia Majewska.

Przedsiębiorcze podkarpackie

Celem wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. W ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka już 296 przedsiębiorców otrzymało wsparcie, które pozwoli na utworzenie ponad tysiąc nowych miejsc pracy. Udzielono do tej pory również 122 pożyczki na łączna kwotę 26 815 070,77 PLN. Zakończonych jest 213 projektów.

Jednym z takich przedsiębiorców jest firma Modern Forms Marcin Bosek, która z powodzeniem realizuje projekt Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R. Beneficjentem jest lokalny przedsiębiorca z Dobrzechowa, który dzięki Funduszom Europejskim rozwinął swój biznes na skalę światową, a produkowane przez niego medale są dopasowane i spersonalizowane zgodnie z wymaganymi i wizją klienta. 

Przedstawiciele KE podczas prezentacji w firmie Modern Forms

Edukacja na europejskim poziomie

W zmodernizowanych w ramach projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie budynkach krośnieńskich szkół Gmina miasto Krosno stawia na poprawę jakości kształcenia zawodowego młodzieży. W ramach projektu Kształcenie zawodowe szansą rozwoju beneficjent stawia na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, zdobycie przez uczniów/uczennice pierwszych doświadczeń zawodowych, dodatkowych uprawnień/ kwalifikacji oraz wzbogacenie wyposażenia szkolnych pracowni i warsztatów w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ważnym celem jest poszerzenie współpracy szkół z pracodawcami i włączenie ich w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach. Działania te maja przyczynić się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. Realizacja projektu zagwarantować ma udział w kursach lub zajęciach specjalistycznych charakterystycznych dla danych zawodów, umożliwiających im zdobycie dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni zawodowych/warsztatów w sprzęt i pomoce dydaktyczne zgodnie z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów oraz włączenie pracodawców w działalność statutową szkoły poprzez poszerzenie współpracy z nimi.

Christofer Todd w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Inwestycja w zdrowie

Szybki rozwój medycyny sprawia, że specjalistyczne procedury dostępne są dla coraz większego grona pacjentów. Jeszcze kilka lat temu rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy były urządzeniami, na które mogły pozwolić sobie duże placówki medyczne. Na południu regionu brakowało ośrodka, który oferowałby kompleksową opiekę położniczą i pediatryczną. Projekt, który znalazł się w programie wizyty Komisji Europejskiej – Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko w Krośnie, zmienił sytuację leczniczą w tym zakresie. Dzięki niemu mieszkańcy tej części województwa maja zagwarantowaną zarówno edukację związaną z planowaniem rodziny, jak i opiekę okołoporodową nad matką i dzieckiem. Przedstawiciele KE mogli zobaczyć efekty realizacji projektu – nowocześnie urządzone i wyposażone sale i pokoje, w których dzieci środkom UE znacznie zwiększył się komfort przyszłych matek.

Przedstawiciele KE w towarzystwie zespołu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

Ludzie ludziom dają oparcie

Uczą się gotować, prać, robić zakupy, samodzielnie organizować swój wolny czas. W taki sposób 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną przez dwa tygodnie mieszkają w mieszkaniach treningowych we Wróbliku Królewskim. Dzięki realizacji projektu Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność uczestnicy projektu pod okiem trenerów przygotowywani są do samodzielnego życia w społeczności lokalnej. Podopieczni mają do dyspozycji kuchnie z jadalnią, sypialnie, łazienki, duże podwórko, pokoje do rehabilitacji.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie (PSONI), które stworzyło tego typu mieszkania, ma już doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Od wielu już lat realizuje projekty na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie całego społeczeństwa. Tego, czego podopieczni PSONI uczą się w mieszkaniach treningowych, często nie nauczyliby się w domu rodzinnym.

Przedstawiciele KE mieli również okazję zakosztować smakołyków przygotowywanych przez uczestników projektu pt. ZAZ/SMAK - lokal cukierniczo-gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie, którymi są osoby z różnymi niepełnosprawnościami zatrudnione w ZAZ działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Rymanowie.

Wszystkie zaprezentowane projekty wywarły bardzo pozytywne wrażenie wśród uczestników wizytacji. Przedstawiciele KE podkreślali, że są pod wrażeniem zaangażowania beneficjentów przy realizacji poszczególnych projektów. 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS