Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Przyspieszenie rozwoju regionu to główny cel Programu dla Bieszczad, który został ogłoszony 1 października br. na konferencji w Polańczyku.  Program dla Bieszczad to konkretne inicjatywy i inwestycje podejmowane od momentu przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jako pierwszy dokument takiej rangi zwróciła uwagę na obszary najbardziej oddalone od centrum kraju – takie jak Bieszczady – a przez to wymagające dodatkowych impulsów rozwojowych. Pula środków na program to około 1 miliard złotych.

Z tych pieniędzy powstają nowe drogi, wyposażane są szpitale, poprawie ulega infrastrukturę wodno-kanalizacyjna, ulepszana jest infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. W trakcie przygotowywania lub realizacji są kolejne inwestycje m.in. budowa ośrodka przygotowań olimpijskich czy utworzenie nowych szlaków turystycznych. Skąd pieniądze na kolejne inwestycje? Szansę stwarza na przykład Program Polska Wschodnia, w którym wydzielono 100 mln zł na projekty z dwóch najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski Wschodniej - Bieszczad i mazurskich jezior. Jednocześnie w programie regionalnym Województwa Podkarpackiego zarezerwowano 8 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w Bieszczadach. Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka oferuje dodatkowo niskooprocentowane pożyczki na inicjatywy związane z rozwojem tej branży. Od aktywności przedsiębiorców zależy ile z łącznej kwoty 308 mln zł trafi w Bieszczady.

Program zakłada, że Bieszczady będą rozwijać się w 4 kierunkach. Mają być:

  • bliskie,
  • przyjazne dla mieszkańców,
  • zielone,
  • przedsiębiorcze.

Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bezpieczny dojazd w Bieszczady dla turystów. W obszarze transportowym zainwestowano już około 200 milionów złotych. Przygotowywana jest budowa drogi S19 od Rzeszowa do granicy państwa. W planach jest modernizacja ciągów komunikacyjnych takich jak m.in. DK84 łącząca Sanok-Zagórz-Lesko-Ustrzyki Dolne z granicą ukraińską oraz DK 28 łącząca S19 z Sanokiem, Przemyślem i granicą państwa w Medyce.

Bieszczady dla mieszkańców to dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Innymi słowy, Bieszczady mają być miejsce przyjaznym do życia.

Bieszczady zielone to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie. Na wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska przeznaczono już 60 mln zł. Realizowane są m.in. inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminach Czarna, Ustrzyki Dolne, Cisna, Solina, Komańcza i Zagórz.

Bieszczady przedsiębiorcze to działania zmierzające do stworzenia w Bieszczadach kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.

Podczas konferencji podpisano także umowy o dofinansowanie dla trzech projektów współpracy transgranicznej: Góry bez granic – integracja sieci szlaków turystycznych w transgraniczny produkt turystyczny, Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie, Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza, list intencyjny dotyczący przygotowania koncepcji tras rowerowych w Bieszczadach oraz umowy o dofinansowanie renowacji schroniska Chatka Puchatka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i obwodnicy Sanoka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS