Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Uprzejmie przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-003/18 w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza kończy się 31 stycznia br. (czwartek).

Przed godz. 15:30 w tym dniu należy:

  • wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020

oraz

  • złożyć fizycznie 1 egzemplarz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz
    w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych,
    w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 110 lub 108 (I piętro).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego.

Uwaga!

  • W systemie informatycznym nie ma możliwości złożenia/ zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru.
  • Nie należy zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS