Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 Pasek logotypów: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Podkarpackie,  Unia Europejska EFSI

Konferencja

„Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni zawodowo na Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał? ”

 28.02.2019 r.   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Sala Audytoryjna

09:00 – 09:30

Poranna kawa i rejestracja uczestników

09:30 – 09:45

Otwarcie konferencji i powitanie gości

prowadzenie:

Krzysztof Powrózek – Kierownik Wydziału ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, WUP w Rzeszowie

wystąpienia:

Przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego/Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Tomasz Czop – Dyrektor WUP w Rzeszowie

09:45 – 10:20

Charakterystyka osób biernych zawodowo na Podkarpaciu

na podstawie wyników badania WUP w Rzeszowie z 2018 r. „Bierni zawodowo na Podkarpaciu – charakterystyka i możliwości aktywizacji”

Małgorzata Kawalec – Wydział Informacji Statystycznej i Analiz, WUP w Rzeszowie

10:20 – 10:50

Aktywizacja osób biernych zawodowo – potrzeby i wyzwania

na podstawie wyników badania WUP w Rzeszowie z 2018 r. „Bierni zawodowo na Podkarpaciu – charakterystyka i możliwości aktywizacji”

Wioletta Pytko – Wydział Informacji Statystycznej i Analiz, WUP w Rzeszowie

10:50 – 11:20

Klienci powiatowych urzędów pracy na Podkarpaciu – jak widzą swoje szanse na rynku pracy?

na podstawie wyników badania WUP w Rzeszowie z 2018 r. „Klienci powiatowych urzędów pracy na Podkarpaciu – jak widzą swoje szanse na rynku pracy?”

Małgorzata Kawalec – Wydział Informacji Statystycznej i Analiz , WUP w Rzeszowie

Wioletta Pytko – Wydział Informacji Statystycznej i Analiz , WUP w Rzeszowie

11:20 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 12:00

Oś priorytetowa VII RPO WP 2014-2020 Regionalny Rynek Pracy

Oczekiwania i możliwości wsparcia

Daniel Rzucidło – Kierownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS, WUP w Rzeszowie

12:00 – 12:20

Pilotażowy projekt z zakresu aktywizacji zawodowej w wymiarze ponadlokalnym – nowa formuła pracy z klientami PUP ukierunkowana na pozyskanie kadr pod potrzeby pracodawców

planowany do realizacji w ramach Sześcianu Podkarpacko-Świętokrzyskiego – porozumienie powiatów mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego (województwo podkarpackie) oraz sandomierskiego i staszowskiego (województwo świętokrzyskie)

Ryszard Jania – Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland, Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnobrzegu

12:20 – 12:40

Projekt „LOWE jest dla Ciebie! Edukacja pozaformalna osób dorosłych” w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej

pilotażowo wprowadzony model pracy z osobami dorosłymi na rzecz ich aktywizacji społecznej i zawodowej

Edyta Pytko – Koordynator Projektu

12:40 – 12:50

Oś priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna

Oczekiwania i możliwości wsparcia

Paweł Drozd – Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS, WUP w Rzeszowie

12:50 – 13:10

Projekt „Wsparcie od A do Z”

model aktywizacji zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Joanna Kot – Prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej

13:10 – 13:30

Trener Zatrudnienia Wspieranego

metoda pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Magdalena Sendrowicz-Grabek – WUP w Krakowie

od 13:30

Lunch

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS